Sundsvalls OK

Sundsvalls OK är en orienteringsklubb verksam i Sundsvall. Klubben bildades 1936.

I huvudsak sysslar SOK med orientering, men klubbens verksamhet består även av skidorientering.

Sundsvalls OK är medlem i Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet samt Svenska Mångkampsförbundet.